Πολιτειακό Σύστημα

Βάσει του Κυπριακού Συντάγματος το Πολιτειακό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το Προεδρικό, με πρόεδρο Ελληνοκύπριο και αντιπρόεδρο Τουρκοκύπριο που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία από τις δυο αντίστοιχες κοινότητες.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ο αρχηγός του κράτους με τεράστια εξουσία. Διορίζει, παύει και προεδρεύει του Υπουργικού Συμβουλίου.

Έχει τον πρώτο λόγο στη χάραξη της εσωτερικής και εξωτερικής μας πολιτικής και το βασικότερο το χειρισμό του Εθνικού μας προβλήματος.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το προεδρικό αξίωμα, έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου που έχουν συμπληρώσει το 35ον έτος της ηλικίας τους, έχουν σώας τις φρένας και δεν έχουν καταδικαστεί για εσχάτη προδοσία ή άλλη ατιμωτική πράξη. Επίσης δεν του έχει στερηθεί από δικαστήριο το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Η εκλογή γίνεται κάθε πέντε χρόνια, εκτός και αν ο πρόεδρος αποθάνει προτού λήξει η θητεία του, αν έχει διανοητικό ή σωματικό πρόβλημα ή ακόμα αν απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είναι σε θέση να ασκεί τα καθήκοντά του ως επίσης και στην ακραία περίπτωση που καταδικαστεί για εσχάτη προδοσία Αντικατάσταση του προέδρου με νέα εκλογή, μπορεί να γίνει και στη περίπτωση παραίτησης οικειοθελώς του προέδρου. Στην περίπτωση αυτή η παραίτηση υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσω του προέδρου της.

Αν κατά την μέρα και ώρα λήξης της υποβολής υποψηφιοτήτων δεν προσέλθουν πέραν του ενός υποψηφίου, τότε δεν γίνονται εκλογές και ανακηρύσσεται πρόεδρος ο μοναδικός υποψήφιος. Αν οι υποψήφιοι είναι δύο εκλέγεται εκείνος που θα εξασφαλίσει το 50% συν μία των εγκύρων ψήφων από τη πρώτη Κυριακή. Αν όμως υποψήφιοι είναι πέραν των δύο και κατά τον πρώτο γύρο των εκλογών κανένας των υποψηφίων δεν εξασφαλίσει το 50% συν μια των εγκύρων ψήφων, τότε ακολουθεί η ψηφοφορία του δεύτερου γύρου την αμέσως επόμενη Κυριακή, με μόνους υποψήφιους τους δυο πρώτους που έλαβαν τους περισσότερους ψήφους.
Η εγκατάσταση του νέου Προέδρου γίνεται την ημέρα λήξης της θητείας του επερχόμενου Προέδρου, σε ειδική συνεδρία, ενώπιον της Βουλής και την παρουσία των επισήμων, όπου δίνει τη διαβεβαίωση πίστης και σεβασμού του Συντάγματος και των Νόμων και τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.